Ympäristöpolitiikka

Murata Electronics Oy:n Ympäristöpolitiikka

Murata Electronics Oy pyrkii suojelemaan ympäristöä kaikessa toiminnassaan paremman huomisen hyväksi. Ymmärrämme ja noudatamme toiminnassamme ympäristölakeja ja -määräyksiä sekä asiakkaidemme ympäristövaatimuksia. Tavoitteenamme kaikilla toimintamme osa-alueille on pysyvästi vähentää niitä tekijöitä, joilla on haitallinen vaikutus ihmisiin tai ympäristöön. Olemme sitoutuneet suojelemaan ympäristöä ja ehkäisemään saastumista.

Tuotesuunnittelussa pyrimme minimoimaan materiaalien kulutuksen toiminnallisuudesta tinkimättä, emmekä käytä kiellettyjä haitallisia materiaaleja lainkaan. Pakkaus- ja lähetysmateriaalit sekä toimitustavat on suunniteltu periaatteella "vähennä, käytä uudelleen, kierrätä".

Prosessit suunnitellaan mahdollisimman tehokkaiksi siten, että käytetään mahdollisimman vähän prosessimateriaaleja ja energiaa maksimaalisten tuotantomäärien tuottamiseksi. Prosessimateriaalit valitaan välttäen kaikkien huolta aiheuttavien materiaalien käyttöä. 

Otamme päätöksenteossamme huomioon kaikki toiminnastamme mahdollisesti aiheutuvat ympäristövaikutukset, mukaan lukien ilmaston lämpenemisen. Mikäli mahdollista hyödynnämme parasta käyttökelpoista tekniikkaa. Prosessit ja kiinteistö on suunniteltu siten, että ne suojelevat ympäristöä ja alueella työskenteleviä ihmisiä.

Yhtiön koko henkilöstö ja yhteistyökumppanit ovat velvollisia toimimaan ympäristön, turvallisuuden ja työturvallisuuden kannalta vastuullisella tavalla. Henkilöstö on koulutettu työskentelemään mahdollisimman turvallisesti.

Tiedotamme asiakkaillemme ja muille sidosryhmillemme ympäristötoiminnastamme ja sen kehityksestä.

Murata Electronics Oy:n johto on sitoutunut tämän ympäristöpolitiikan toteuttamiseen perustamalla ja toimeenpanemalla yhtiön ympäristöohjelman.

Copyright © 2012 Murata Electronics Oy